free site creation software

BELA FOLIJA

Polietilenska bela folija je mutne mlečnobele boje, nepropustljiva za vodu, delimično propustljiva za CO2 i O2. Na njoj se led ne održava, tako da ostaje elastična. Propušta 80-90% vidljivog dela spektra (380-780 milimikrona) i 70-75% ultraljubičastog (280-380 milimikrona) što je povoljno za rast i razvoj biljke. Kod izbora polietilenske folije za plastenike treba obratiti pažnju najpre na debljinu folije. Danas se najčešće nude folije od 60, 150, 180 i 200 mikrona sa različitim stabilizatorima. Debljina folije bitno utiče na čvrstoću kao i na rok trajanja. Transparentnost folija  se kreće od 90 do 93% i daju kvalitetan spektar svetlosti jer spadaju u grupu difuzionih folija te je ispod njih omogućeno uzgajanje svih vrsta povrća i cveća.

Dimenzije i debljina folija:

2,00m  (0,150 mic)
4,00m  (0,150 mic)
6,00m  (0,150 mic)
8,00m  (0,150mic)
 

PARTNER ZA SAVRŠEN PRINOS

Bata Plast d.o.o. - Stajkovce, 16210 Vlasotince, Srbija

e-mail:bataplast@ninet.rs 

Tel: +381 16 211 927
Fax: +381 16 3869 995
mob: +381 63 108 62 54

povratak na vrh stranice